torsdag 7 mars 2019

Luppen: Atelje under utveckling och slutet ekosystem

Idag på samlingen tittade vi på våra odlingar, några växer så det knakar! Barnen får vattna sina odlingar själva och vi samtalar om vad växter behöver för att växa. Idag har vi även skapat ett slutet ekosystem genom att plantera krasse i en stor petflaska, vattna och sedan skruva igen korken. Syftet är att barnen ska få uppleva att vi i detta ekosystem inte kommer behöva vattna, då det blir kondens och systemet kommer bevattna sig själv. Vi kommer även prata om vattnets olika faser. 

                                               
                                           

                                                       
                                                                              Slutet ekosystem


Vår ateljé är också under utveckling för att bli mer stimulerande för barnen. Vi har börjat måla väggen och satt upp bilder på konstverk, som ska inspirera barnen. Vi kommer även ha en station där barnen fritt ska få skapa med rödlera tillsammans med tillbehör. Mer dokumentationer på barnens eget skapande ska också komma upp på väggarna!

                                              
                                                                          Före


Efter