torsdag 30 april 2020

Klubb 16 och vattenpölar

Idag har barnen födda 2016 haft Klubb 16. Kanin från kompisböckerna kom och berättade en saga som hette Lek, vila och fritid. Den handlar om Kanin som har fullt med aktiviteter på sin fritid, simning, fotboll, scouterna och så vidare men att det tar mycket på Kanins krafter. Sagan lyfter vikten av att få vila utifrån Barnkonventionens artikel 31 - Alla barn har rätt till fritid, lek och vila.

Efter det hade vi yoga, utifrån en yogasaga.

Barnen på Luppen och Kikaren som inte är med i Klubb 16 hade utelek och plaskade i vattenpölarna!