tisdag 21 april 2020

Gårdagens VU-dag

Igår var det VU-dag på förskolan och vi i arbetslagen höll den här gången presentationer för varandra om vad vi har arbetat med under året. Detta är en punkt som är återkommande varje år då utvärderingar visat att det är uppskattat, inspirerande och givande.

Kikaren berättade dels om sitt bygg- och konstruktionstema, om hur de har tillfört byggmaterial, tittat på Mulle Meck bygger ett hus, pratat om olika delar på ett hus, vägg, fönster och vad som behövs när man bygger. Kikaren berättade också om det samarbete som Kikaren och Luppen har på torsdagar då barnen födda 2016 träffas i Klubb 16. Barnen har här lärt sig mer om de olika artiklarna i Barnkonventionen.

Luppen berättade om sitt arbete med Grön Flagg där höstterminen påbörjades med Vattnets kretslopp. Under året har de också arbetat med sopsamlarmonster och framför allt haft fokus på Kompostina (matrester) och Prassel (tidningar och kontorspapper). De har tittat på filmer om vad som händer med materialet när sopbilen hämtar det och utifrån det blandat remsor av papper med vatten för att undersöka vad som händer.

Kompassen har utifrån barnens delaktighet och inflytande arbetat med olika teman i sina grupper. En grupp har arbetat med bygg- och konstruktion, en grupp har arbetat med lekar och rörelse och en grupp med språk och rim och ramsor. Barnen på Kompassen har också fått undersöka förmultning genom att gräva ner olika saker i jord för att se vad som händer med det över tid. Barnen reflekterar över att vissa saker "försvann" och där lär vi barnen nya begrepp som just förmultning.

På Äventyrarna har barnens skapandelust tagits till vara. Barnen har fastnat för pärlor och för sy/väv/garn. Nyligen skapade barnen robotar med hjälp av kartonger och annat skapandematerial, och på uppmuntran av pedagogerna skapades även sopsamlarmonster. Experiment har också varit ett återkommande inslag och barnen har många hypoteser om vad som kommer hända. Här lär vi också barnen nya begrepp, som teori, hypotes, densitet, etc.

Det som är tydligt vid presentationerna är att barnen har stort inflytande när det gäller vilket innehåll utbildningen som vi erbjuder barnen får och att vi pedagoger har en viktig roll som inspiration och vägledare.

Vi arbetade också med en övning kring normkreativitet. Alla fick läsa en text om åldersnormer och den vuxennorm som präglar vårt samhälle. Vi diskuterade den makt vi vuxna har över barn och vikten av att vi är medvetna om detta i det dagliga arbetet. Vi pratade också om olika ord som vi vuxna använder när vi pratar om och/eller till barn. Det är ord som vi själva ibland kanske använder men också som vi hör andra använda. Snäll, cool, duktig, hjälpsam, fin, aktiv och känslig är några exempel. Vi diskuterade frågor som: Vilka förväntningar ställs på barn som får höra dessa ord? Leder orden till olika konsekvenser för barn? Vi samtalade också om vikten av att diskutera detta i arbetslaget för att säkerställa att ett barn exempelvis inte hela tiden får mötas av samma ord då det kan få stora konsekvenser långt upp i vuxen ålder. Det var flera av oss i personalen levande bevis på. Att under uppväxten få höra att en är duktig, jobbig, känslig påverkar oss.

Vi diskuterade också kommande utvecklingsområden och detta kommer vi att informera mera om i ett annat blogginlägg när vi har tagit ett beslut.