måndag 6 april 2020

Rödlera på Luppen och Kikaren

Efter maten är de barnen som inte sover på Luppen och Kikaren indelade i 2 grupper för att barnen ska lära känna barn även på den andra avdelningen.

Förra veckan fick en grupp i taget utforska rödlera. Vi arbetade med ler-verktyg och delade leran med en skärtråd som gör det väldigt enkelt att dela leran.

"Den är hård."

Rödlera är hårdare än playdoh-lera så vi fick börja med att knåda leran för att göra den varm och mjukare. För att underlätta arbetet med leran kunde barnen också ta lite vatten. Och då hände det saker.

"Oj, vad kladdigt."

Vid det här tillfället var syftet att barnen skulle få bekanta sig med materialet. I ett fortsatt arbete kan vi sedan ge barnen olika instruktioner eller presentera leran på andra sätt.
Ur Läroplan för förskolan 2018

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild och form.