fredag 12 februari 2021

Äventyrarna vecka 6

I veckan som gått har vi haft våra grupper. I grupperna får barnen testa på olika aktiviteter. Vi har rörelse, experiment och skapande som tre basaktiviteter. 

I skapandet har vi fortsatt jobba med vitlera och skapa månulvar. Vi introducerade vad de olika verktygen hette för barnen innan vi började skapa. Ett barn frågade om vi inte kunde skriva med stora bokstäver för att dem skulle kunna läsa det senare. Då kom vi in på vad just stora respektive bokstäver heter. Stora bokstäver heter versaler och små heter gemener.

Experimenten har varit varierande. Det har skapats lavalampor och testat på ett experiment som handlar om flyta och sjunka. 

Innan experimentet fick barnen gissa (ställa en hypotes) vilka olika saker som kunde flyta/sjunka.

Barnens kreativitet har flödat denna veckan. Tre barn berättade en ritsaga som lill-Petter och stor-Petter. Detta var en saga som de hade hört innan. Tillsammans skapade de nu en egen berättelse med bilder.