torsdag 18 februari 2021

Luppen: Dåtid-Nutid-Framtid

På samlingen idag har vi pratat lite om teknik.

Först frågade vi barnen om de vet vad teknik är för något? Det var ett svårt ord så vi förklarade att teknik är saker som människan uppfinnit för att göra livet lite lättare och bättre. 

Ett exempel är ju bilen, och barnen kopplade direkt till alla de fordon de kunde. Och bilar är ju bra för då kommer vi mycket längre på kortare tid än om vi går!Vi visade en bild på hur människan tog sig fram föritiden, med häst och vagn, då bilen ännu inte var uppfunnen.Vi visade bilder på hur hjulet har utvecklats, och barnen såg att hjulet i mitten var likt det på hästvagnen, och det sista hjulet kallade många barn för "däck". Och visst sitter dem på bilen!Vi tittade även på många av våra fordon och de flesta har faktiskt hjul. Vi räknade alla hjul för att få in matematiken i aktiviteten, och visa hade fler och andra färre. 

Men framtiden då? Hur ser den ut? Ja det vet vi ju inte men kanske såhär:


Barnen var mycket fascinerade! " En sån har inte jag". Vi svarade att det är ingen som har en sådan flygbil just nu.

Hade ni velat åka i en sådan? frågade vi:

Det var ett enstämmigt "Ja!" på den frågan.