måndag 15 februari 2021

Luppen: Cykel på olika språk

På samlingen idag kopplade vi vårt tema till språk och då specifikt de språk som är representerade på avdelningen: svenska, arabiska; engelska, spanska och persiska samt Takk-tecknet(Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). 

Vi tänkte börja med ett nytt fordonsord i veckan och denna vecka tränar vi på ordet 'cykel' på de olika språken. En utmaning verkligen när det gäller persiska och arabiskan, men med TAKK är det enkelt, fråga era barn där hemma om de kan!


Engelska:Bike 

Spanska: Bicicleta

Persiska: Dotjarkheh

Arabiska: Dirajat hawayiya

TAKK: