måndag 22 februari 2021

Covid-19, information

 Till dig med barn på Malmö stads förskolor

Information om munskydd i förskolan

 

Medarbetare på Malmö stads förskolor som vill använda munskydd på jobbet kommer att få dessa skydd från staden. Det har politikerna beslutat. Munskydden ersätter inte andra skyddande åtgärder som minskar risken för smittspridning, utan de vanliga reglerna gäller.

Så minskar vi risken för smittspridning

Malmö stads förskolor arbetar på många sätt för att minska risken för smittspridning. Arbetet utgår från de riktlinjer och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Region Skåne och andra ansvariga myndigheter. 

De viktigaste åtgärderna på förskolan är att vuxna och barn stannar hemma vid sjukdomssymtom, vistas mycket utomhus, sköter hygienen noggrant och att vuxna håller avstånd till varandra, bland annat vid lämning och hämtning. Detta gäller fortfarande. Om du är osäker på vad som gäller på ditt barns förskola så fråga gärna någon som jobbar där.

Utöver dessa åtgärder ska de medarbetare på förskolan som vill ha ett extra skydd få möjlighet att använda munskydd som Malmö stad erbjuder.

Munskydd måste användas rätt

Det är viktigt att munskydd används på rätt sätt. Används de fel kan risken för smittspridning öka. Därför har förskolan rutiner som användarna ska följa. Barnen på förskolan ska inte använda munskydd.

Varje medarbetare bestämmer själv om hen ska använda munskydd på förskolan eller inte. Tack för att du respekterar de val som medarbetarna gör. 

Har du frågor om munskydd på förskolan så är du som vanligt välkommen att vända dig till förskolans ledning.

 

Vänliga hälsningar

Förskoleförvaltningen
Malmö stad