torsdag 11 oktober 2018

Kompassens föräldramöte

Dagordning från kompassens föräldramöte

* vi började med att presentera oss

* kort information om vår kvalitetsplan, hur vi arbetar med den på kompassen. På en av våra anslagstavlor har vi samlat de olika målen där ni kan följa hur vi arbetar med planen.

* vårdnadshavarna som var här delade upp sig i två grupper och skrev  ner vad de förväntar sig av vår verksamhet.

* det här förväntar vi oss av er som vårdnadshavare; att man läser bloggen och vår infotavla där vi skriver upp vad som händer på kompassen. Tänker på att när ni får ändrade kontaktuppgifter lämnar in nytt barnkort. Så vi kan nå er om det skulle hända barnet något.
Vid sjukdom att ni smsar att ni är hemma och även medelar när ni är tillbaka.

Första förskolläraren och biträdande förskolechef presenterade sig.

Mötet avslutades med en rituppgifgt