torsdag 11 oktober 2018

Utegymnastik kompassen

Idag gick vi på kompassen till mellanhedsparken för att leka olika grupplekar.
De lekarna vi lekte var kaptenen kommer, tunnel boll, lördags godis och kom alla mina kycklingar.


I dessa lekar får vi in många olika delar av läroplanen.

Vi tränar på att följa instruktioner, samarbete, koordination, turtagning, uppmärksamhet, hur man ska göra när man tar någon och när man blir tagen, kondition, att våga vara i centrum och prata inför de andra barnen, delaktighet och inflytande.

Kaptenen kommer: olika delar av en avgränsad plats får olika namn. För, akter, höger, vänster, kaptenen kommer och bommen kommer. När man säger kaptenen kommer ska man ställa sig i givakt och när bommen kommer ska man sätta sig på huk.

Tunnelboll: man delar upp sig i två lag och varje lag får en boll som de ska rulla mellan benen på sina kompisar och sista personen ska ta bollen och springa längst fram i ledet.

Lördags godis; de olika ringarna får namn efter olika godissorter. Idag valde barnen: choklad, lakrits, kola och godisnappar. I mitten  är det lördagsgodis. När man säger de olika sorterna ska alla barnen få plats i den ringen.

Kom alla mina kycklingar: en är hönan, en räv och de andra är kycklingar.
Mamman säger: kom alla mina kycklingar, kycklingarna svarar vi hörs inte för räven och hönan svarar kom en då. Då ska alla kycklingarna springa över och räven ska då ta kycklingarna.