måndag 1 oktober 2018

Luppens tema: Bokträdet

Luppens tema detta år kommer vi att kalla för Bokträdet. Det som resulterade i detta tema var att vi såg ett stort intresse hos barnen för både böcker och skapande, särskilt måla (dock tycker de om all estetisk verksamhet) under uppstarten och därför vill vi sammanlänka dessa två ämnen med varandra. Tanken är att vi ska skapa (eller vidareutveckla Luppens befintliga) träd som samlingsplats för temat där vi sätter upp dokumentationer och reflektioner men även att det från trädet ska få blomma fram nya spännande böcker då och då som vi arbetar en längre tid med, och bearbetar dessa genom estetisk verksamhet. Ett av förskolans utvecklingsområden är Alla barns rätt till stöd där Normkreativitet ingår, vilket innebär att synliggöra normer, sådant vi ofta inte tänker på och även ifrågasätta dessa uppfattningar om vad som anses normalt och önskvärt. Därför börjar vi nu läsa boken Stjärnfamiljen för barnen som synliggör olika familjekonstellationer. Några barn i boken har två mammor, andra två pappor, något barn är varannan vecka hos mamma och pappa, och ytterligare ett barn kommer från ett annat land men har fått en ny familj i Sverige.


Det var intressant att höra barnens reflektioner av boken. Såhär löd samtalet då vi läste stycket om barnet som hade två pappor men ingen mamma:


Barn 1: Har de ingen mamma?
Barn 2: Det är konstigt...
Pedagog: Varför tycker du det?
Barn 2: Det är inte bra..
Pedagog: Varför tycker du inte det?
Barn 2: Det blir tråkigt utan mamma..


Därefter fick barnen måla sin egen familj


Utöver det har vi även vattnat vårt kaninbajs idag som vi planterade förra veckan.. Vi planterade mycket olika saker förra terminen och nu vill vi testa något nytt. i har läst att eftersom kaniner äter mycket frön och dylikt kan dessa frön ta sig genom kroppen och ut i kaninens bajs och därmed kan det möjligen växa fram nåt ur bajset.. spännande!! Hoppas, hoppas... (aktiviteten kopplas till vårt första målområde Grön flagg mål 2: Odlingar och värna om våra djur).