fredag 26 oktober 2018

Luppen! Vi bygger!

Barnen tyckte mycket om att bygga just nu.