fredag 19 oktober 2018

Luppen- barnens inflytande över avdelningens utformning

Luppens tema kommer, som vi tidigare nämnt, att kallas Bokträdet. En del av detta tema innefattar att barnen själva ska få skapa ett stort träd som ska vara utgångspunkten för alla våra utvecklingsområden samt vår dokumentation. Under en samling berättade vi för barnen om vårt tema och att de ska få skapa ett eget träd. Barnen tyckte detta lät bra, och det dem framförallt hade åsikter om var vart trädet skulle vara placerat på avdelningen. Vi ser en direkt koppling till att barnen tidigare har fått mycket inflytande över möbleringen på Luppen. De vet att deras röst har betydelse och därför ville vi att barnen under demokratiska former skulle få rösta under dagens samling om vart trädet ska vara placerat. Alla barn fick vars en gul legobit att lägga där de ansåg att trädet bör vara. De flesta barn gick och lade sin kloss i samma hörn, ett barn lade sin kloss vid utrymningsdörrarna, ett barn pekade upp i taket och ett barn ville inte rösta (förstod  kanske inte syftet). Barnens åsikter resulterar nu i att vi måste göra lite ommöbleringar på Luppen för att samlingsplatsen ska kunna vara nära barnens träd. Denna aktivitet kopplar vi till vårt utvecklingsområde: Barns delaktighet och inflytande.