fredag 12 oktober 2018

Var bor Vi? Kompassen

vi har som ett av våra mål i grön flagg att vi ska ta hand om våra kroppar och att vi ska bekanta oss med närområdet. Då barnen pratar mycket med varandra om var de bor och vem som bor nära vem, har vi bestämt att under hösten gå runt till varandras hem.
Vi har redan besökt två av barnen och idag gick vi till sju andra barn.

I de här projektet får vi in många olika begrepp: den som visar sitt hem får vara i centrum och visa vägen till sitt hus. Att kunna ge en beskrivning som andra kan följa.  Vi tränar på vad som är viktigt att tänka på när man går vid trafik. Ett annat begrepp som vi upptäckte idag var när barnen pratade om att de bor nära varandra. Att nära kan vara olika långt beroende på om man går eller åker bil.

Då vi gick idag tränar vi våra kroppar. 
Efter dagens lunch fick barnen lägga sig ner och lyssna på lugn musik vilket verkade ha varit uppskattat av barnen, att få vila en stund.


Då vi kommer gå iväg på mindre utflykter vill vi gärna att ni lämnar senast 9:15, de tillfällen som ni behöver lämna tidigare än så kommer vi meddela er om.