tisdag 16 oktober 2018

Öppet föräldraråd 27/11

Formen för föräldrarådet kommer se lite annorlunda ut från och med i höst. Tidigare har det varit representanter som har träffats, diskuterat olika saker som rör förskolan och sedan informerat övriga föräldrar om detta. Nu kommer vi istället ha öppna föräldraråd, dit alla är inbjudna.


Höstens datum för det öppna föräldrarådet är 27/11 18.00-19.30. En personlig inbjudan kommer i november!


Detta föräldraråd kommer handla om vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.