måndag 8 mars 2021

Bygg och konstruktion ute på gården

 Idag har alla barn varit ute på gården och hjälpts åt att bygga.

        "Förskolan ska ge varje barn förutsättnigar att utveckla förmåga att bygga,               skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap". (Lpfö18)