onsdag 17 mars 2021

Luppen: Tre stationer

Idag har vi delat in barnen i tre stationer. En station fick prova på att arbeta med vitlera med olika tillbehör och redskap. Leran är annorlunda jämfört med den Playdohlera vi brukar göra, mer svårarbetad och hård. Barnen knådade inte den på samma sätt med playdoh utan var mer intiktad på dekoration. Kanske kommer formandet längre fram när de bekantat sig mer med leran. Trevliga figurer blev det och barnen ropade " Titta".

Andra gruppen fick en språkaktivitet med TAKK som alla barn ska få testa på. De fick lära sig några färger med TAKKtecken och lyssna på Färgsången ("Blå, blå, blå är mössan på mitt huvud osv). Barnen fick tilldelade olika färger på en platta, och därefter skulle de leta upp samma färg på en leksak inne på Luppen. De var engagerade och hjälpte varandra att leta. Därefter fick de använda limpistolen och sätta ögon i rätt färg på sin platta.Tredje gruppen fick göra ny playdohlera och där tränade vi på måttenheter, färg och vilka ingredienser som behövs för att göra den. Därefter fick de prova om den var godkänd.