torsdag 18 mars 2021

Påminnelse om att anmäla barns ledighet

Vi vill påminna om vikten av att anmäla till förskolan när ert barn är ledigt. Detta för att vi på bästa sätt ska planera för bemanning av personal samt tillagning av rätt antal portioner mat för att minimera matsvinn.

Påminnelsen gäller generellt, men vi närmar oss en vecka då vi vet av erfarenhet att anmält barnantal ofta inte stämmer överens med det faktiska antalet barn på plats. Det gäller vecka 13 som avslutas med påskhelgen. Om ni vet att ert barn ska vara ledigt så meddela förskolan detta.