tisdag 9 mars 2021

Luppen: Hinderbana

Idag har vi varit i rörelserummet där vi först hade lite rörelseövningar från Friskis och svettis på Youtube, och därefter gjorde vi en hinderbana. 

Det är många färdigheter som tränas under en hinderbaneaktivitet, förutom de motoriska så handlardet mycket om turtagning (vänta på sin tur, inte tränga sig före i kön) och att följa instruktioner. 


Vi tränade även matematiska begrepp (lägesord) som över, under, ovanpå, bredvid, framför mfl. 

Läroplan för förskolan:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

*sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

*motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.