onsdag 31 januari 2018

Lekplatsfysik i våra forumgrupper

I våra forumgrupper träffas alla pedagoger för att utbyta erfarenheter och kunskap. I år fokuserar vi på Naturvetenskap och just den här omgången mer specifikt på Lekplatsfysik.


En av förskolans uppgifter är att låta barnen undersöka fysikaliska fenomen och just det finns det gott om på lekplatser.


På rutschkanan kan vi undersöka friktion. Vad går snabbast - att åka med mjukisbyxor eller med galonbyxor? Blir det likadant om rutschkanan är blöt?


På gungan kan vi prata om kraft och rörelse. Kan du gunga lika högt när du sitter ner som när du står upp. Känns det på olika sätt? När känner du dig tung? När känner du dig lätt?


På klätterställningen kan vi undersöka gravitationskraften genom fritt fall. Om vi släpper ett A4-papper och en boll samtidigt, vilken kommer ner först? Sedan skrynklar vi ihop pappret som en liten boll och gör samma sak igen. Vad händer nu? Varför?


Som pedagog lyfter vi barnens tankar och teorier och hjälper dem att sätta ord på sina känslor och tankar.


Vill du läsa mer om lekplatsfysik - följ länken:


http://www.fysik.org/lekplatsfysik/